MANDL

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO MLÁDEŽ

Dlouhodobá spolupráce s nízkoprahovým centrem Mandl z Nového Města nad Mětují, poskytující služby na podporu mládeže v krizových a obtížných situacích.

Grafické zpracování tiskovin centra reflektuje  vstřícný a chápavý vztah centra k mladé generaci: rozsáhlé jednobarevné plochy, letmé zásahy  štětce, "brut" zpracování fotek... Výroční zprávy, časopisy, jiné propagační materiály a série krátkých kreslených komiksů se tímto stávají mladým lidem blížšími a napomáhají jim probudit pocit důvěry ke světu dospělých.

Klub Mandl v roce 2016 změnil svůj statut na centrum prevence a sociální rehabilitace a  své zaměření rozšířil na starší věkovou cílovou skupinu.

I při této změně jsme se podíleli na vytváření nové vizuální identity - střízlivější, jednodušší, serióznější.

 

Máme za sebou aktualizaci webových stránek, tvorbu promo videí a nového vzhledu tiskovin.

< zpět